Vänligen bekanta er med våra villkor:

  • Ett skriftligt hyreskontrakt uppställs, på Célines försorg, mellan hyresvärd och hyresgäst. Kontraktet påtecknas av vardera parten.
  • Hyresgästen överlämnar en garanti (vanligtvis en summa som motsvarar två månaders hyra) till hyresvärden. Garantisumman kan alternativt inbetalas till hyresvärdens bank-konto eller deponeras (utställd på hyresvärden) på slutet konto, i valfri finsk bank.
  • Garantin returneras till hyresgästen vid hyresförhållandets slut, förutsatt att alla hyresgästens förpliktelser uppfyllts.
  • Månadshyrorna bör inbetalas på hyresvärdens konto på förfallodagen (se hyreskontraktet).
  • Mäklararvodet (motsvarande en månads hyra + moms 24 %) faktureras av- och inbetalas direkt till Célines konto på förfallodagen.  Engångsarvodet debiteras vanligtvis av hyresgästen (obs. företagskontrakt).
  • Hyresgästen är skyldig att anskaffa hemförsäkring (helst i ett finskt försäkringsbolag) och bör hållas i kraft under hela hyresperioden.
  • Céline överlämnar nycklarna till bostaden, vid överenskommen tidpunkt, om ej annat förfaringssätt överenskommits.
  • Rökning och husdjur är förbjudna i alla våra bostäder- förutom då hyresvärdens gett sitt skriftliga tillstånd. Hyresgästen tar hand om städning. Bostaden bör returneras I motsvarande skick som vid mottagandet, dock med beaktande av normalt slitage.
  • Hyresgästen ansvarar för eventuell förstörelse under sin vistelse i bostaden. Försiktighet bör iakttagas och oavsiktliga skador, som t.ex. läckage, omedelbart anmälas till Celine eller hyresvärden. Dörrar och fönster bör hållas omsorgsfullt reglade.
  • Uppsägning av hyreskontraktet bör ske skriftligen, alternativt email (med kvittering) till hyresvärden, en kalendermånad I förväg.

 

Adress:

Céline Oy / Ab

Yrjönkatu 32 E 46

FI-00100 Helsinki

celine@celine.fi

FO-nummer: FI0945467-4

Skicka ett meddelande:

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-postadress (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande